Juridisk information

Här hittar du information som myndigheter enligt lag ska lämna vid användning av sina webbplatser.

Kontaktuppgifter

Fuchur
Postadress: Storåbränna 225, 83562 Föllinge
Telefon: (+46) 72-203 69 91
E–postadress: info@fuchur.se
Organisationsnummer: 670824-2042
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE67082420422
Webbadministratör: Simon Barth

Användarvillkor

Fuchur tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Fuchurs Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Fuchur Webbplatser, såsom text, namn, bilder, ritningar, logotyper, och ikoner, tillhör Fuchur. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Fuchurs Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Fuchurs föregående skriftliga medgivande. Användningen av Fuchurs Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet.

Länkar

Länkar till tredje parters sidor tillhandahålls endast för bekvämlighetens skull. Vi uttrycker ingen åsikt om innehållet på tredje parters sidor och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för all information från tredje part och användningen av sådan information. Alla användare samtycker till att åtkomst till och användning av webbplatsen eller av andra webbplatser som den länkar till och dessa webbplatsers innehåll sker på egen risk.

Varumärken

Alla varumärken som nämns tillhör respektive ägare. Frånvaron av ett varumärke betyder inte att varumärket inte är skyddat.